KOOLITUSKALENDER

Töökaitse OÜ koolitused 2021. a.

Hetkel Töökaitse OÜ eesti- ja venekeelsed TÖÖKESKKONNAALASED koolitused toimuvad ainult ONLINE keskkonnas. Helista 55608711 või kirjuta individuaalse koolituse soovi kohta.

Koolituse kuupäev Koolituse
teema
Ak. tundide arvViimase hetke hindSoodushind
15 juuniEsmaabi täiendkoolitus
ESMAABI 6 kirjeldus 
84535
Дополнительное oбучение по оказанию первой помощи  6 45 35
16,17 juuniEsmaabi väljaõppe
ESMAABI 16 õppekava
166560
Oбучение по оказанию первой помощи16  6560
esmaabikoolituse hinnale lisandub käibemaks

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSALASED KOOLITUSED KEVAD-SUVI 2021 a.

… TUTVU MEIE RUUMIDEGA JA LEKTORITEGA 

TÖÖKAITSE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER.

SOODUSHIND kehtib registreerudes hiljemalt 20 päeva enne koolituse toimumisaaega.

Koolituse kuupäev Koolituse
teema
Ak. tundide arvViimase hetke hind, Soodushind


26-30.07
06-10.09

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt: TKV ja TKN 24 õppekava
24170140 

26-30.07
06-10.09

Обучение по гигиене и безопасности труда *(возможно Э.обучение в реальном времени) ОПИСАНИЕ КУРСА
24  170  140  
INDIVIDUAALNE JA KONAKTIVABA
Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele (PRAKTILISED SEMINARID): Vali sobiv allpool:
Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде. Выбери подходящий:alates 50
01.10
Kemikaalide käitlemine. Biotsiidid.
*(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt: ÕPPEKAVA

Организация работ с опасными химикатами. Биоциды. *(возможно Э.обучение в реальном времени)
6+2 ak.t 120/140 80 /100
21, 22, 24.09

28, 29, 30.09

Praktiline koolitus: TÖÖÕNNETUSTE JA KUTSEHAIGUSTE UURIMINE ETTEVÕTTES

Практический курс РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
8 ak.t 160130Психосоциальные факторы риска рабочей среды *(возможно Э.обучение в реальном времени)
ÕPPEKAVA VENE/ОПИСАНИЕ КУРСА

Psühhosotsiaalsed ohutegurid, riskide hindamine ja terviseriskide ennetamine. *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt ÕPPEKAVA EST
8 ak.t 140120
01.09- 01.11
Töötervishoiu ja tööohutusalane pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile EESTI JA VENE KEELES
Tutvu lähemalt: Pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile 136 ak.t   
*(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
136 ak.t2500 2300

Организация гигиены и безопасности труда и внутреннего контроля на предприятии
ОПИСАНИЕ КУРСА
*(возможно Э.обучение в реальном времени)
16 ak.t 200 250220Töökoha ergonoomika, põhimõtted ja projekteerimine. *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt: ÕPPEKAVA

ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА, ПРИНЦИПЫ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОПИСАНИЕ КУРСА *(возможно Э.обучение в реальном времени)
8 ак.t150130
12-30.07
Intensiiv:
Töötervishoiu ja tööohutusalane pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile
Tutvu lähemalt: Pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile 136 ak.t   *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОЧЕЙ СРЕДЕ
136 ak.t2500 2300
29.07
27.08
01.10
12.11

Praktiline koolitus: OHUTUSJUHENDITE KOOSTAMINE 
Практический курс по составлению инструкций по гигиене и безопасности труда
8 ak.t120 110
UUS AEG
10-13.08


UUS AEG
03-06.08

Praktiline koolitus: TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE 

Практический курс по составлению анализа риска рабочей среды ОПИСАНИЕ КУРСА *(возможно Э.обучение в реальном времени)
30 ak.t 
390 350

Tunnistuse väljastamise aluseks on teadmiste kontroll (kirjalik test või suuline vestlus) positiivse tulemusega. Osalejale väljastakse tõend kursusel osalemise kohta.