KOOLITUSKALENDER

Töökaitse OÜ koolitused 2020. a.

Koolituse kuupäev Koolituse
teema
Ak. tundide arvViimase hetke hindSoodushind
03.07
  
05.06 

Esmaabi täiendkoolitus  

Дополнительное обучение по оказанию первой помощи
83530
     
 9-10.07

 03-04.06 
Esmaabi väljaõppe
ESMAABI 16 õppekava

Обучение по оказанию первой помощи
166055
    

SUVI -SÜGIS 2020 a.

Koolituse kuupäev Koolituse
teema
Ak. tundide arvViimase hetke hindSoodushind
21, 22, 23.07
8, 15, 22.09

28, 29, 30.07
10, 17, 24.09
Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe

TKV ja TKN 24 õppekava

Обучение по гигиене и безопасности труда
24  170  140  
21.07
22.07
23.07
24.07
8.09
11.09
15.09
22.09 
Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele (PRAKTILISED SEMINARID): Vali sobiv :

UUS  Kaugtöö korraldus (töökoha riskianalüüs, juhendid ja kokkulepped)

Töökeskkonnaalaste dokumentide koostamine ettevõttes (töökeskkonna riskianalüüs, ohutusjuhendid, käskkirjad, kokkulepped jm)

Töötervishoi ja tööohutuse korraldus ettevõttes (töötajate juhendamine, isikukaitsevahendite väljastamine, esmaabikorraldus jm), töökeskkonna sisekontroll ja aruandlus

Töökeskkonna ohutegurid, mõju tervisele ja ennetamise meetmed 

Töökoha ergonoomika ja kaugtöö

UUS  Töötamine avatud kontoris “Koroona ajal”
4/6/870/80/10060/70/85
28.07
29.07
30.07
7.09
10.09
17.09
24.09

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде. Выбери подходящий:

Новое! Организация работы на удалении (анализ риска, инструкции и договорённости)

Создание системы управления рабочей средой (инструктаж работников, выдача средств защиты, организация оказания первой помощи), Внутренний контроль и отчетность.  

Факторы риска рабочей среды, их влияние на здоровье и продуктивность, а так же методы уменьшения рисков. 

Составление документации на по гигиене и безопасности труда (анализ риска, инструкции, протоколы, приказы, договорённости,отчёты итп) Практический семинар.

Новое! Организация работы в открытом офисе во время пандемии, психологический климат в коллективе и эргономика рабочей среды во время пандемии. Офис типа “open space” и поддержание эффективности труда работников 
4/6/870/80/10060/70/85

Tunnistuse väljastamise aluseks on teadmiste kontroll (kirjalik test või suuline vestlus) positiivse tulemusega. Osalejale väljastakse tõend kursusel osalemise kohta.

SOODUSHIND kehtib registreerudes hiljemalt 20 päeva enne koolituse toimumisaaega.