KOOLITUSKALENDER

Töökaitse OÜ koolitused 2018. a. (sügis-talv)

Oktoober   Ak.tundide arv Koolituse maksumus

(KM 0 %)

Koolituse maksumus varajasele registreerijale

(2 kuud enne)

22-24.10 Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe 24

 

170

 

140

 

22.10

23.10

24.10

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele: Töökeskkonnaalaste dokumentide koostamine ettevõttes, töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll,  tööohutuse korraldus, töötajate juhendamine, isikukaitsevahendid, töökeskkonna ohutegurid,

töökoha ergonoomika jm.

Praktiline seminar

4

6

8

70

80

100

60

70

85

15.10 Esmaabi täiendkoolitus 8 35 30
24.10 Дополнительное обучение по оказанию первой помощи 8 35 30
30-31.10 Esmaabi väljaõppe 16 60 55
22-23.10 Обучение по оказанию первой помощи 16 60 55
29-31.10 Обучение по гигиене и безопасности труда 24 170

 

140
17.10

19.10

29.10

30.10

31.10

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде 8

6

4

100

80

70

85

70

60

29.10 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде: Создание системы управления рабочей средой

Практический семинар.

3

 

45

 

35

 

29.10 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Инструктаж и обучение работников.

Практический семинар.

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

50

30.10 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Факторы риска рабочей среды и создание безопасной среды.

Практический семинар.

8 100 90
31.10 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Анализ риска рабочей среды

и составление плана по уменьшению и устранению рисков. Внутренний контроль на предприятии.

Практический семинар.

8 100 90
30.10 Эргономика рабочего места 3 60 50
31.10 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Составление документации по гигиене и безопасности труда.

Практический семинар.

8

 

100 90

 

November        
06.-08.11

26-28.11

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe 24

 

170

 

140

 

06.11

07.11

08.11

20.11

26.11

27.11

28.11

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele: Töökeskkonnaalaste dokumentide koostamine ettevõttes, töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll,  tööohutuse korraldus, töötajate juhendamine, isikukaitsevahendid, töökeskkonna ohutegurid,

töökoha ergonoomika jm.

Praktiline seminar

4/6/8 70/80/100 60/70/85
13.11

22.11

Esmaabi täiendkoolitus 8 35 30
29.11 Дополнительное обучение по оказанию первой помощи 8 35 30
06.-07.11

20.-21.11

Esmaabi väljaõppe 16 60 55
26.-27.11 Обучение по оказанию первой помощи 16 60 55
12-14.11

26-28.11

Обучение по гигиене и безопасности труда 24 170

 

140
12.11

13.11

14.11

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде 4/6/8 70/80/100 60/70/85
12.11

26.11

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде: Создание системы управления рабочей средой

Практический семинар.

3

 

45

 

35

 

12.11

26.11

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Инструктаж и обучение работников.

Практический семинар.

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

50

13.11

17.11

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Факторы риска рабочей среды и создание безопасной среды.

Практический семинар.

8 100 90
14.11

28.11

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Составление документации по гигиене и безопасности труда.

Практический семинар.

8

 

100 90

 

14.11

28.11

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Анализ риска рабочей среды

и составление плана по уменьшению и устранению рисков. Внутренний контроль на предприятии.

Практический семинар.

8 100 90
19.11 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Эргономика рабочего места

3 60 50
Detsember        
10-12.12 Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe 24

 

170

 

140

 

10.12

11.12

12.12

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele: Töökeskkonna juhtimise süsteemi loomine ja Töökeskkonnaalaste dokumentatsiooni koostamine ettevõttes.

Praktiline seminar

8 100 85
4.12, 10.12, 12.12 Обучение по гигиене и безопасности труда 24 170

 

140
4.12

10.12

12.12

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде 4/6/8 70/80/100 60/70/85
  Esmaabi täiendkoolitus 8 35 30
  Дополнительное обучение по оказанию первой помощи 8 35 30
  Esmaabi väljaõppe 16 60 55
  Обучение по оказанию первой помощи 16 60 55
4.12 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде: Создание системы управления рабочей средой

Практический семинар.

3

 

45

 

35

 

4.12 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Инструктаж и обучение работников.

Практический семинар.

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

50

10.12 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Факторы риска рабочей среды и создание безопасной среды.

Практический семинар.

8 100 90
12.12

 

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Составление документации по гигиене и безопасности труда.

Практический семинар.

8

 

100 90

 

12.12 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Анализ риска рабочей среды

и составление плана по уменьшению и устранению рисков. Внутренний контроль на предприятии.

Практический семинар.

8 100 90
11.12 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Эргономика рабочего места

3 60 50