KOOLITUSKALENDER

Töökaitse OÜ koolitused 2018. a. (suvi-sügis)

August Koolituse nimetus Ak.t arv Koolituse maksumus

(KM 0 %)

Koolituse maksumus varajasele registreerijale

(2 kuud enne)

14.08

21.08

28.08

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe 24

 

170

 

140

 

14.08

21.08

28.08

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele: Töökeskkonnaalaste dokumentide koostamine ettevõttes, töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll,  tööohutuse korraldus, töötajate juhendamine, isikukaitsevahendid, töökeskkonna ohutegurid,

töökoha ergonoomika jm.

Praktiline seminar

4/6/8 70/80/100 60/70/85
15.08 Esmaabi täiendkoolitus 8 35 30
29.08 Дополнительное обучение по оказанию первой помощи 8 35 30
23-24.08 Esmaabi väljaõppe 16 60 55
27-28.06 Обучение по оказанию первой помощи 16 60 55
01,02,08.08 Обучение по гигиене и безопасности труда 24 170

 

140
01.08

02.08

08.08

30.08

31.08

 

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде 4/6/8 70/80/100 60/70/85
02.08

08.08

31.08

 

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде: Создание системы управления рабочей средой

Практический семинар.

3

 

45

 

35

 

02.08

08.08

31.08

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Инструктаж и обучение работников.

Практический семинар.

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

50

01.08

08.08

30.08

 

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Факторы риска рабочей среды и создание безопасной среды.

Практический семинар.

8 100 90
02.08

08.08

31.08

 

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Составление документации по гигиене и безопасности труда.

Практический семинар.

8

 

100 90

 

01.08

08.08

30.08

 

 

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Анализ риска рабочей среды

и составление плана по уменьшению и устранению рисков. Внутренний контроль на предприятии.

Практический семинар.

8 100 90
08.08 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде:

Эргономика рабочего места

3 60 50
September        
11, 18, 25.09 Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe 24

 

170

 

140

 

11.09

 

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele: Töökeskkonna juhtimise süsteemi loomine ja Töökeskkonnaalaste dokumentatsiooni koostamine ettevõttes.

Praktiline seminar

8 100 85
18.09 Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele: Töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll, tegevuskava terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks.

Praktiline seminar

8 100 85
11.09

 

18.09

 

25.09

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele 4/6/8 70/80/100 60/70/85
  Esmaabi täiendkoolitus 8 35 30
  Дополнительное обучение по оказанию первой помощи 8 35 30
  Esmaabi väljaõppe 16 60 55
  Обучение по оказанию первой помощи 16 60 55
12, 19, 26.09 Обучение по гигиене и безопасности труда 24 170

 

140