KOOLITUSKALENDER

Töökaitse OÜ koolitused 2021. a.

Koolituse kuupäev Koolituse
teema
Ak. tundide arvViimase hetke hindSoodushind
17.02
26.02
02.03
Esmaabi täiendkoolitus
ESMAABI 6 kirjeldus 
84535
26.02Дополнительное oбучение по оказанию первой помощи  6 45 35
15-16.02
25-26.03
30-31.03
Esmaabi väljaõppe
ESMAABI 16 õppekava
166560
22-23.02Oбучение по оказанию первой помощи16  6560
esmaabikoolituse hinnale lisandub käibemaks

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSALASED KOOLITUSED TALV-KEVAD 2021 a.

… TUTVU MEIE RUUMIDEGA JA LEKTORITEGA 

SOODUSHIND kehtib registreerudes hiljemalt 20 päeva enne koolituse toimumisaaega.

Koolituse kuupäev Koolituse
teema
Ak. tundide arvViimase hetke hindSoodushind

20-22.04
Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt: TKV ja TKN 24 õppekava
24170140 
19,22,26.03
24-25.05
Обучение по гигиене и безопасности труда *(возможно Э.обучение в реальном времени) ОПИСАНИЕ КУРСА24  170  140  
Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele (PRAKTILISED SEMINARID): Vali sobiv :Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде. Выбери подходящий:
20.04.21

19.04.21
Kemikaalide käitlemine. Biotsiidid.
*(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt: ÕPPEKAVA

Организация работ с опасными химикатами. Биоциды. *(возможно Э.обучение в реальном времени)
6+2 ak.t 100 /80120/100
19.03.21Психосоциальные факторы риска рабочей среды *(возможно Э.обучение в реальном времени)
ÕPPEKAVA VENE/ОПИСАНИЕ КУРСА

Psühhosotsiaalsed ohutegurid, riskide hindamine ja terviseriskide ennetamine. *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt ÕPPEKAVA EST
8 ak.t 140120
30.03-27.05.21
(T,N 15-18.15, R 9.00-16.30)
Töötervishoiu ja tööohutusalane pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile EESTI JA VENE KEELES
Tutvu lähemalt: Pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile 136 ak.t   
*(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
136 ak.t2500 2300
26.03.21Организация гигиены и безопасности труда и внутреннего контроля на предприятии
ОПИСАНИЕ КУРСА
*(возможно Э.обучение в реальном времени)
16 ak.t 200 250220


19.03.21
Töökoha ergonoomika, põhimõtted ja projekteerimine. *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt: ÕPPEKAVA

ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА, ПРИНЦИПЫ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОПИСАНИЕ КУРСА *(возможно Э.обучение в реальном времени)
8 ак.t150130
03.05-04-06.21
(E-R 15.00-18.15)
Intensiiv: Töötervishoiu ja tööohutusalane pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile EESTI JA VENE KEELES
Tutvu lähemalt: Pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile 136 ak.t   *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
136 ak.t2500 2300
07.04OHUTUSJUHENDITE KOOSTAMINE 8 ak.t390 350
28.04TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE 30 ak.t 120 110

Tunnistuse väljastamise aluseks on teadmiste kontroll (kirjalik test või suuline vestlus) positiivse tulemusega. Osalejale väljastakse tõend kursusel osalemise kohta.