KOOLITUSKALENDER

Töökaitse OÜ koolitused 2019. a. suvi – sügis

AUGUST   Ak.tundide arv Koolituse maksumus

(KM 0 %)

Koolituse maksumus varajasele registreerijale

(2 kuud enne)

26,28,30.08 Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe 24

 

170

 

140

 

30.08 Esmaabi täiendkoolitus 8 35 30
29.08 Дополнительное обучение по оказанию первой помощи 8 35 30
22-23.08 Esmaabi väljaõppe 16 60 55
27-28.08 Обучение по оказанию первой помощи 16 60 55
26,28,30.08 Обучение по гигиене и безопасности труда 24 170

 

140
26,28,30.08 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде 8

6

4

100

80

70

85

70

60

 

 

SEPTEMBER   Ak.tundide arv Koolituse maksumus

(KM 0 %)

Koolituse maksumus varajasele registreerijale

(2 kuud enne)

24-26.09 Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe töökeskkonnaspetsialistidele, -volinikele, -nõukogu liikmetele 24

 

170

 

140

 

18.09

 

 

Töötervishoiu ja tööohutuslane täiendõpe.

 •  Muudatused TTOS
4 80 70
12.09 Töötervishoiu ja tööohutuslane täiendõpe.

 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid
4 80 70
  Esmaabi täiendkoolitus 8 35 30
  Дополнительное обучение по оказанию первой помощи 8 35 30
12.-13.09 Esmaabi väljaõppe 16 60 55
  Обучение по оказанию первой помощи 16 60 55
  Обучение по гигиене и безопасности труда 24 170

 

140
10.09,  27.09 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде.

 • Изменения в законодательстве
 • Эргономика рабочей среды. Офис типа “open space” и поддержание эффективности труда работников. Практический семинар.
 

 

 4/8

 

 

 

90/110

 

 

 

 

80/100

 

10.09,  27.09 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде.

 • Психсоциальные факторы риска
 • Анализ рисков психсоциальных факторов риска. Практический семинар.
 

 

 

4 / 8

 

 

 

90/ 120

 

 

 

80/ 100

OKTOOBER        
8-10.10 Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe 24

 

170

 

140

 

 10.10 Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele:

 • Töökeskkonnaalaste dokumentide koostamine ettevõttes, töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll,  tööohutuse korraldus, töötajate juhendamine, isikukaitsevahendid, töökeskkonna ohutegurid, töökoha ergonoomika jm.Praktiline seminar
4/6/8 70/80/100 60/70/85
  Esmaabi täiendkoolitus 8 35 30
03.10 Дополнительное обучение по оказанию первой помощи 8 35 30
24. -25.10

30-31.10

Esmaabi väljaõppe 16 60 55
21.-22.10. Обучение по оказанию первой помощи 16 60 55
22-24.10 Обучение по гигиене и безопасности труда 24 170

 

140
22.10 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде

 • Создание системы управления рабочей средой. Практический семинар.
 • Инструктаж и обучение работниковПрактический семинар.
 • Факторы риска рабочей среды и создание безопасной средыПрактический семинар.
 • Анализ риска рабочей среды и составление плана по уменьшению и устранению рисков. Внутренний контроль на предприятии. Практический семинар.
4/6/8 70/80/100 60/70/85
23.10 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде.

 • Изменения в законодательстве
 • Эргономика рабочей среды. Офис типа “open space” и поддержание эффективности труда работников. Практический семинар.
 

 

   4/8

 

 

 

90/110

 

 

 

 

80/100

 

24.10 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде.

 • Психсоциальные факторы риска
 • Анализ рисков психсоциальных факторов риска. Практический семинар.
 

 

 

4 / 8

 

 

 

90/ 120

 

 

 

80/ 100