KOOLITUSKALENDER

Töökaitse OÜ koolitused 2020. a.

Koolituse kuupäev Koolituse
teema
Ak. tundide arvViimase hetke hindSoodushind
26.08
11.09
Esmaabi täiendkoolitus  83530
 … Дополнительное обучение по оказанию первой помощи 8 35 30
27-28.08
18-18.09
Esmaabi väljaõppe

ESMAABI 16 õppekava
166055
 24 -25.08
15-16.09
 Обучение по оказанию первой помощи16  6055

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSALASED KOOLITUSED SÜGIS-TALV 2020 a.

SOODUSHIND kehtib registreerudes hiljemalt 20 päeva enne koolituse toimumisaaega.

Koolituse kuupäev Koolituse
teema
Ak. tundide arvViimase hetke hindSoodushind
8-10.09
20-22.10
30.11-02.12
Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe
TKV ja TKN 24 õppekava
24170140 
25.09 ja 02,09.10
13,20,27.11
15,16,17.12
Обучение по гигиене и безопасности труда24  170  140  
Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele (PRAKTILISED SEMINARID): Vali sobiv :Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде. Выбери подходящий:
26.08

04.0904.09
AKTUAALNE! Ootame tööinspektorit! Nõuded töökeskkonnale, töövahenditele ja tööandjale. Dokumentatsiooni ja töökeskkonna ettevalmistus.

АКТУАЛЬНОЕ! Подготовка к контролю Инспекции труда. Семинар по подготовке рабочей среды и документации.
4 ak.t5065
11.09UUS  Kaugtöö korraldus (töökoha riskianalüüs, juhendid ja kokkulepped)

Новое! Организация работы на удалении (анализ риска, инструкции и договорённости)
4 ak.t5065
11.09Töökoha ergonoomika ja kaugtöö
UUS  Töötamine avatud kontoris “Koroona ajal”

Новое! Организация работы в открытом офисе во время пандемии, психологический климат в коллективе и эргономика рабочей среды во время пандемии. Офис типа “open space” и поддержание эффективности труда работников 
4 ak.t5065
18.09
02.10
AKTUAALNE! Töökeskkonnaalaste dokumentide koostamine ettevõttes (töökeskkonna riskianalüüs, ohutusjuhendid, käskkirjad, kokkulepped jm) PRAKTILINE SEMINAR

Составление документации на по гигиене и безопасности труда (анализ риска, инструкции, протоколы, приказы, договорённости,отчёты итп) Практический семинар.
8 ak.t160190


16.10

02.10

Töötervishoi ja tööohutuse korraldus ettevõttes (töötajate juhendamine, isikukaitsevahendite väljastamine, esmaabikorraldus jm), töökeskkonna sisekontroll ja aruandlus PRAKTILINE SEMINAR

Создание системы управления рабочей средой (инструктаж работников, выдача средств защиты, организация оказания первой помощи), Внутренний контроль и отчетность.  Практический семинар.

6 ak.t


80

100
23.10


06.11

Töökeskkonna ohutegurid, mõju tervisele ja ennetamise meetmed PRAKTILINE SEMINAR

Факторы риска рабочей среды, их влияние на здоровье и продуктивность, а так же методы уменьшения рисков. Практический семинар.
8 ak.t100120
20.11

04.12
AKTUAALNE! Töökeskkonnaalaste dokumentide koostamine ettevõttes (töökeskkonna riskianalüüs, ohutusjuhendid, käskkirjad, kokkulepped jm) PRAKTILINE SEMINAR

Составление документации на по гигиене и безопасности труда (анализ риска, инструкции, протоколы, приказы, договорённости,отчёты итп) Практический семинар.
8 ak.t100120
11.12

18.12
Kemikaalide käitlemine. Biotsiidid

Организация работ с опасными химикатами. Биоциды
6+2 ak.t 80/100100/120

Tunnistuse väljastamise aluseks on teadmiste kontroll (kirjalik test või suuline vestlus) positiivse tulemusega. Osalejale väljastakse tõend kursusel osalemise kohta.