KOOLITUSKALENDER

Töökaitse OÜ koolitused 2020. a.

MÄRTS        
16,19,26.03 Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe 24

 

170

 

140

 

16.03 Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele:

  • Töökeskkonnaalaste dokumentide koostamine ettevõttes, töökeskkonna riskianalüüs ja sisekontroll,  tööohutuse korraldus, töötajate juhendamine, isikukaitsevahendid, töökeskkonna ohutegurid, töökoha ergonoomika jm.Praktiline seminar
4/6/8 70/80/100 60/70/85
13.03  Esmaabi täiendkoolitus 8 35 30
18.03 Дополнительное обучение по оказанию первой помощи 8 35 30
05-06.03

19-20.03

26-27.03

Esmaabi väljaõppe 16 60 55
Обучение по оказанию первой помощи 16 60 55
13,20,27.03 Обучение по гигиене и безопасности труда 24 170

 

140
20.03 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде

  • Создание системы управления рабочей средой. Практический семинар.
  • Инструктаж и обучение работниковПрактический семинар.
  • Факторы риска рабочей среды и создание безопасной средыПрактический семинар.
  • Анализ риска рабочей среды и составление плана по уменьшению и устранению рисков. Внутренний контроль на предприятии. Практический семинар.
4/6/8 70/80/100 60/70/85
27.03 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде.

  • Эргономика рабочей среды. Офис типа “open space” и поддержание эффективности труда работников. Практический семинар.
 

 

   4/8

 

 

 

90/110

 

 

 

 

80/100

 

26.03 Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде.

  • Психосоциальные факторы риска
  • Анализ рисков психосоциальных факторов риска. Практический семинар.
 

 

 

4 / 8

 

 

 

90/ 120

 

 

 

80/ 100

 KEVAD 2020 a.

Tunnistuse väljastamise aluseks on teadmiste kontroll (kirjalik test või suuline vestlus) positiivse tulemusega. Osalejale väljastakse tõend kursusel osalemise kohta.