KOOLITUSKALENDER

Töökaitse OÜ koolitused 2020. a.

Koolituse kuupäev Koolituse
teema
Ak. tundide arvViimase hetke hindSoodushind
25.11Esmaabi täiendkoolitus
ESMAABI 6 õppekava 
83530
 24.11 Дополнительное обучение по оказанию первой помощи 6 35 30
19-20.11Esmaabi väljaõppe
ESMAABI 16 õppekava
166055
16-17.11 Обучение по оказанию первой помощи16  6055

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSALASED KOOLITUSED SÜGIS-TALV 2020/21 a.

… TUTVU MEIE RUUMIDEGA JA LEKTORITEGA 

SOODUSHIND kehtib registreerudes hiljemalt 20 päeva enne koolituse toimumisaaega.

Koolituse kuupäev Koolituse
teema
Ak. tundide arvViimase hetke hindSoodushind
30.11-02.12
26-28.01
01-03.03
Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt: TKV ja TKN 24 õppekava
24170140 
13,20,27.11
15-17.12
02-04.02
16,23,30.04
Обучение по гигиене и безопасности труда *(возможно Э.обучение в реальном времени) ОПИСАНИЕ КУРСА24  170  140  
Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele (PRAKTILISED SEMINARID): Vali sobiv :Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде. Выбери подходящий:
11.12.20

18.12.20
Kemikaalide käitlemine. Biotsiidid.
*(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt: ÕPPEKAVA

Организация работ с опасными химикатами. Биоциды. *(возможно Э.обучение в реальном времени)
6+2 ak.t 80/100100/120
15.01.21Психосоциальные факторы риска рабочей среды *(возможно Э.обучение в реальном времени)
ÕPPEKAVA VENE/ОПИСАНИЕ КУРСА

Psühhosotsiaalsed ohutegurid, riskide hindamine ja terviseriskide ennetamine. *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt ÕPPEKAVA EST
8 ak.t 100 120
18.01-08.04.21
(T,N 15-18.15)
Töötervishoiu ja tööohutusalane pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile EESTI JA VENE KEELES
Tutvu lähemalt: Pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile 136 ak.t   
*(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
136 ak.t2400
19.02.21Организация гигиены и безопасности труда и внутреннего контроля на предприятии
ОПИСАНИЕ КУРСА
*(возможно Э.обучение в реальном времени)
16 ak.t 200 220
19.03.21Töökoha ergonoomika, põhimõtted ja projekteerimine. *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt: ÕPPEKAVA

ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА, ПРИНЦИПЫ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОПИСАНИЕ КУРСА *(возможно Э.обучение в реальном времени)
8 ак.t150
03.05-04-06.21
(E-R 15.00-18.15)
Intensiiv: Töötervishoiu ja tööohutusalane pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile EESTI JA VENE KEELES
Tutvu lähemalt: Pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile 136 ak.t   *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
136 ak.t2400

Tunnistuse väljastamise aluseks on teadmiste kontroll (kirjalik test või suuline vestlus) positiivse tulemusega. Osalejale väljastakse tõend kursusel osalemise kohta.