KOOLITUSKALENDER

Töökaitse OÜ koolitused 2021. a.

Hetkel Töökaitse OÜ eesti- ja venekeelsed TÖÖKESKKONNAALASED koolitused toimuvad ainult ONLINE keskkonnas. Helista 55608711 või kirjuta individuaalse koolituse soovi kohta.

Koolituse kuupäev Koolituse
teema
Ak. tundide arvViimase hetke hindSoodushind
04.03.22
18.03.22
Esmaabi täiendkoolitus
ESMAABI 6 kirjeldus 
85550
14.03.22Дополнительное oбучение по оказанию первой помощи 8 55 50
30-31.03.22Esmaabi väljaõppe
ESMAABI 16 õppekava
167570
07-08.03.22
28-29.03.22
Oбучение по оказанию первой помощи16  7570
esmaabikoolituse hinnale lisandub käibemaks

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSALASED KOOLITUSED KEVAD-SUVI 2021 a.

… TUTVU MEIE RUUMIDEGA JA LEKTORITEGA 

TÖÖKAITSE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER.

SOODUSHIND kehtib registreerudes hiljemalt 20 päeva enne koolituse toimumisaaega.

Koolituse kuupäev Koolituse
teema
Ak. tundide arvViimase hetke hind, Soodushind
11,18,25.02.22
28,29,30.06.22
6,13,20.09.22

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt: TKV ja TKN 24 õppekava
24190170 

08,15,22.03.22
28,29,30.06.22
28, 29, 30.09.22

Обучение по гигиене и безопасности труда *(возможно Э.обучение в реальном времени) ОПИСАНИЕ КУРСА
24  190  170  
INDIVIDUAALNE JA KONAKTIVABA
Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele (PRAKTILISED SEMINARID): Vali sobiv allpool:
Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде. Выбери подходящий:
al. 2alates 50
31.03.22
18.05.22
30.09.22

Kemikaalide käitlemine. Biotsiidid.
*(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt: ÕPPEKAVA

Организация работ с опасными химикатами. Биоциды. *(возможно Э.обучение в реальном времени)
6+2 ak.t 130/160 100 /140

25.03.22
29,09.22

01.04.22
28.09.22

Praktiline koolitus: TÖÖÕNNETUSTE JA KUTSEHAIGUSTE UURIMINE ETTEVÕTTES

Практический курс РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
8 ak.t 160140
31.03.22
27.10.22

30.03.22
28.10.22

Психосоциальные факторы риска рабочей среды *(возможно Э.обучение в реальном времени)
ÕPPEKAVA VENE/ОПИСАНИЕ КУРСА

Psühhosotsiaalsed ohutegurid, riskide hindamine ja terviseriskide ennetamine. *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt ÕPPEKAVA EST
8 ak.t 160140
07.03-06.06.22
05.09- 01.11.22

Töötervishoiu ja tööohutusalane pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile EESTI JA VENE KEELES
Tutvu lähemalt: Pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile 136 ak.t   
*(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
136 ak.t2500 2400
01.04.22
28.09.22

Организация гигиены и безопасности труда и внутреннего контроля на предприятии
ОПИСАНИЕ КУРСА
*(возможно Э.обучение в реальном времени)
16 ak.t 250220
15.06.22
27.10.22


Töökoha ergonoomika, põhimõtted ja projekteerimine. *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt: ÕPPEKAVA

ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА, ПРИНЦИПЫ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОПИСАНИЕ КУРСА *(возможно Э.обучение в реальном времени)
8 ак.t150130
25.07-14.08
Intensiiv:
Töötervishoiu ja tööohutusalane pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile
Tutvu lähemalt: Pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile 136 ak.t   *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОЧЕЙ СРЕДЕ
136 ak.t2500 2400
02.03.22
15.06.22
22.09.22

Praktiline koolitus: OHUTUSJUHENDITE KOOSTAMINE 
Практический курс по составлению инструкций по гигиене и безопасности труда
8 ak.t160 140


08,15,22,29.03.22
27 – 30.06,.22
24 – 28.10.22

Praktiline koolitus: TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE 

Практический курс по составлению анализа риска рабочей среды ОПИСАНИЕ КУРСА *(возможно Э.обучение в реальном времени)
30 ak.t 
450 390

Tunnistuse väljastamise aluseks on teadmiste kontroll (kirjalik test või suuline vestlus) positiivse tulemusega. Osalejale väljastakse tõend kursusel osalemise kohta.