KOOLITUSKALENDER

Töökaitse OÜ koolitused 2022. a. SÜGIS TALV

TÖÖKAITSE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI PARTNER! Taotle toetust töötajate koolitamiseks SIIN

Koolituse kuupäev Koolituse
teema
Ak. tundide arvViimase hetke hindSoodushind
29.08.22
07.09.22
Esmaabi täiendkoolitus
ESMAABI 6 kirjeldus 
85550
22.08.22Дополнительное oбучение по оказанию первой помощи 8 55 50
07-08.09.22
26-27.09.22
19-20.10.22
Esmaabi väljaõppe
ESMAABI 16 õppekava
167878
05-06.09.22
01-02.09.22
Oбучение по оказанию первой помощи
First Aid provision
16 
16
 78
78
78
78
esmaabikoolituse hinnale lisandub käibemaks

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSALASED KOOLITUSED SÜGIS-TALV 2021 a.

… TUTVU MEIE RUUMIDEGA JA LEKTORITEGA 

SOODUSHIND kehtib registreerudes hiljemalt 20 päeva enne koolituse toimumisaaega.

Koolituse kuupäev Koolituse
teema
Ak. tundide arvViimase hetke hind, Soodushind

6,13,20.09.22

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt: TKV ja TKN 24 õppekava
24200170 


28, 29, 30.09.22

Обучение по гигиене и безопасности труда *(возможно Э.обучение в реальном времени) ОПИСАНИЕ КУРСА
24  200  170  
INDIVIDUAALNE JA KONAKTIVABA
Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele (PRAKTILISED SEMINARID): Vali sobiv allpool:
Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде. Выбери подходящий:
al. 2alates 50

30.09.22

Kemikaalide käitlemine. Biotsiidid.
*(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt: ÕPPEKAVA

Организация работ с опасными химикатами. Биоциды. *(возможно Э.обучение в реальном времени)
6+2 ak.t 130/160 100 /140


29,09.22


28.09.22

Praktiline koolitus: TÖÖÕNNETUSTE JA KUTSEHAIGUSTE UURIMINE ETTEVÕTTES

Практический курс РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
8 ak.t 160140

27.10.22

28.10.22

Психосоциальные факторы риска рабочей среды *(возможно Э.обучение в реальном времени)
ÕPPEKAVA VENE/ОПИСАНИЕ КУРСА

Psühhosotsiaalsed ohutegurid, riskide hindamine ja terviseriskide ennetamine. *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt ÕPPEKAVA EST
8 ak.t 160140

05.10-30.11.22

Töötervishoiu ja tööohutusalane pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile EESTI JA VENE KEELES
Tutvu lähemalt: Pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile 136 ak.t   TAOTLE TÖÖTUKASSA TOETUS SIIN
*(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
136 ak.t2500 2400

28.09.22

Организация гигиены и безопасности труда и внутреннего контроля на предприятии
ОПИСАНИЕ КУРСА
*(возможно Э.обучение в реальном времени)
16 ak.t 250220

27.10.22


Töökoha ergonoomika, põhimõtted ja projekteerimine. *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt: ÕPPEKAVA

ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА, ПРИНЦИПЫ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОПИСАНИЕ КУРСА *(возможно Э.обучение в реальном времени)
8 ак.t150130
25.07-14.0805.10-30.11.22

Intensiiv:
Töötervishoiu ja tööohutusalane pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile
Tutvu lähemalt: Pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile 136 ak.t   *(võimalik ka E-õpe reaalasjas)


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОЧЕЙ СРЕДЕ Ходотайствуй о пособии на обучение здесь
136 ak.t2500 2400

22.09.22

Praktiline koolitus: OHUTUSJUHENDITE KOOSTAMINE 
Практический курс по составлению инструкций по гигиене и безопасности труда
8 ak.t160 14024 – 28.10.22

Praktiline koolitus: TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE 

Практический курс по составлению анализа риска рабочей среды ОПИСАНИЕ КУРСА *(возможно Э.обучение в реальном времени)
30 ak.t 
450 390

Tunnistuse väljastamise aluseks on teadmiste kontroll (kirjalik test või suuline vestlus) positiivse tulemusega. Osalejale väljastakse tõend kursusel osalemise kohta.