KOOLITUSKALENDER

Töökaitse OÜ koolitused 2022. a. SÜGIS TALV

TÖÖKAITSE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI PARTNER! Taotle toetust töötajate koolitamiseks SIIN

Koolituse kuupäev Koolituse
teema
Ak. tundide arvKoolituse hindSoodushind
04.11.22
Esmaabi täiendkoolitus
ESMAABI 6 kirjeldus 
85550
сделай запрос!Дополнительное oбучение по оказанию первой помощи 8 55 50
05-06.11.22
10-11.11.22
19-20.11.22
17-18.12.22
Esmaabi väljaõppe
ESMAABI 16 õppekava
167878
сделай запрос!
24-25.11.22
Oбучение по оказанию первой помощи
First Aid provision *ENG
16 
16
 78
78
78
78
esmaabikoolituse hinnale lisandub käibemaks

… TUTVU MEIE RUUMIDEGA JA LEKTORITEGA 

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSALASED KOOLITUSED TALV 2022/2023 a.

Koolituse kuupäev Koolituse teemaAk. tundide arvKoolituse hind, Ak. tundide arv
ETTEVÕTTE SISENE KOOLITUSTöötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele
TELLI KOOLITUS KOOS MAJUTUSEGA Laulasmäe puhkebaasil

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде. Выбери подходящий:
ЗАКАЖИ КУРС ВМЕСТЕ С РАЗМЕЩЕНИЕМ на базе отдыха Laulasmae

16-25.11.22
07-16.12.22
Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe Töökeskkonna volinikele, Töökeskkonna nõukogu liikmetele, Töökeskkonnaspetsialistile *(veebiõpe reaalajas)
Tutvu lähemalt: TKV ja TKN 24 õppekava
24200170 
detsember 2022 saada päringu!
veebruar 2023
Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe Töökeskkonna volinikele, Töökeskkonna nõukogu liikmetele, Töökeskkonnaspetsialistile *(klassiõpe Laulasmäe puhkebaasil koos majutusega ja toitlustusega)
Tutvu lähemalt: TKV ja TKN 24 õppekava
24590400


16-24.11.22
11-25.01.22

Обучение по гигиене и безопасности труда *( Э.обучение в реальном времени) ОПИСАНИЕ КУРСА
24  200  170  
декабрь 2022
февраль 2023 сделай запрос!
Обучение по гигиене и безопасности труда *( обучение в классе – на базе отдыха с проживанием и питанием)
ОПИСАНИЕ КУРСА
24590400
INDIVIDUAALNE JA KONAKTIVABA
Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe töökeskkonnaspetsialistile, -volinikule, -töökeskkonna nõukogu liikmetele

Дополнительное обучение по гигиене и безопасности труда для специалистов, уполномоченных и членов совета по рабочей среде. Выбери подходящий:
al. 2alates 50
saada päringu!
veebruar 2023

февраль 2023 сделай запрос!

Kemikaalide käitlemine. Biotsiidid.
*(võimalik ka E-õpe reaalasjas)
Tutvu lähemalt: ÕPPEKAVA

Организация работ с опасными химикатами. Биоциды. *(Э.обучение в реальном времени)
6+2 ak.t 130/160 100 /140


30.11.22

30.11.22

Praktiline koolitus: TÖÖÕNNETUSTE JA KUTSEHAIGUSTE UURIMINE ETTEVÕTTES *(veebiõpe reaalajas)

Практический курс РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ *( Э.обучение в реальном времени)
8 ak.t 200180

veebruar 2023 saada päringu!

февраль 2023 сделай запрос!

Психосоциальные факторы риска рабочей среды *( Э.обучение в реальном времени)
ОПИСАНИЕ КУРСА

Psühhosotsiaalsed ohutegurid, riskide hindamine ja terviseriskide ennetamine. *(veebiõpe reaalajas)
8 ak.t 160140

01-24.03.22

Töötervishoiu ja tööohutusalane pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile EESTI JA VENE KEELES
Tutvu lähemalt: Pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile 136 ak.t   TAOTLE TÖÖTUKASSA TOETUS SIIN
*(klassiõpe Laulasmäe puhkebaasil koos majutusega ja toitlustusega)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОЧЕЙ СРЕДЕ *( обучение в классе – на базе отдыха с проживанием и питанием)
136 ak.t2900 2500
16.11-23.12.22
16.01.05.02.23

Töötervishoiu ja tööohutusalane pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile
Tutvu lähemalt: Pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile 136 ak.t   TAOTLE TÖÖTUKASSA TOETUS SIIN
*(veebiõpe reaalajas)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОЧЕЙ СРЕДЕ *( Э.обучение в реальном времени)
136 ak.t25002400

07.12.22

Организация гигиены и безопасности труда и внутреннего контроля на предприятии
ОПИСАНИЕ КУРСА
*( Э.обучение в реальном времени)
16 ak.t 250220

detsember 2022
veebruar 2023 saada päringu!

декабрь 2022
февраль 2023 сделай запрос!

Töökoha ergonoomika, põhimõtted ja projekteerimine. *(veebiõpe reaalajas)
Tutvu lähemalt: ÕPPEKAVA

ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА, ПРИНЦИПЫ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОПИСАНИЕ КУРСА *( Э.обучение в реальном времени)
8 ак.t160140

07.12.22
11.01.23

Praktiline koolitus: OHUTUSJUHENDITE KOOSTAMINE *(veebiõpe reaalajas)
Практический курс по составлению инструкций по гигиене и безопасности труда *( Э.обучение в реальном времени)
8 ak.t160 140

19-21.12.22

15-17.02.23
Praktiline koolitus:TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE  *(veebiõpe reaalajas)

Практический курс по составлению анализа риска рабочей среды ОПИСАНИЕ КУРСА *( Э.обучение в реальном времени)
30 ak.t 450390



19-21.12.22
15-17.02.23

Praktiline koolitus: TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE  *(klassiõpe Laulasmäe puhkebaasil koos majutusega ja toitlustusega)

Практический курс по составлению анализа риска рабочей среды ОПИСАНИЕ КУРСА *( обучение в классе – на базе отдыха с проживанием и питанием)
30 ak.t 
790 650

SOODUSHIND kehtib registreerudes hiljemalt 30 päeva enne koolituse toimumisaaega.

Tunnistuse väljastamise aluseks on teadmiste kontroll (kirjalik test või suuline vestlus) positiivse tulemusega. Osalejale väljastakse tõend kursusel osalemise kohta.