Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele

 

КУРС

ПО ГИГИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Целевая группа

 • руководители предприятия, члены правления, специалисты-, уполномоченные-, члены совета по рабочей среде.

Цена курса содержит:

 • лекция, материалы, консультация и кофе-паузы.

Продолжительность:

 • на ваш выбор обучение 24 часа (3 дня) или дополнительное обучение от 2 до 8 часов.

 Программа обучения:

 1.  Организация гигиены и безопасности рабочей среды на государственном уровне.
 2. Закон о трудовом здравоохранении и безопасности труда и связанные с ним постановления.
 3. Понятия, связанные с рабочей средой.
 4. Права и обязанности работодателя и работника.
 5. Организация гигиены и безопасности на предприятии (специалист, уполномоченный, cовет), обязанности различных сторон.
 6. Организация гигиены и безопасности на предприятии. Совместная работа работодателя и работника.
 7. Инструктаж и обучение работников – каковы требования, как организовать?
 8. Организация первой помощи на предприятии
 9. Знаки безопасности
 10. Биологические факторы риска рабочей среды и их влияние на здоровье работника. Психологические факторы риска рабочей среды.
 11. Средства индивидуальной защиты.
 12. Физиологические факторы риска рабочей среды, эргономика рабочего места. Каковы основные причины профессиональных заболеваний?
 13. 13. Физические факторы риска рабочей среды и их влияние на здоровье работника;
  Риск несчастных случаев, а также их основные причины.
 14. Требованиях гигиены и безопасности труда при работе с рабочими инструментами/ оборудованием. 
 15. Химические факторы риска рабочей среды и их влияние на здоровье работника. Требования гигиены и безопасности труда к использованию опасных химикатов и содержащих их материалов.
 16. Статистика несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Эстонии и ЕС.
 17. Уведомление, исследование и регистрация несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
 18. Ответственность за ущерб, причиненный здоровью работника.
 19. Анализ рисков рабочей среды, различные методы оценки рисков для здоровья. Меры предотвращения рисков рабочей среды.
 20. Составление плана действий.
 21. Внутренний контроль рабочей среды.Организация проверки состояния здоровья работников.
 22. Укрепление здоровья на рабочем месте.

Лекторы:

 Лаура Арланд – Инженер в сфере гигиены и безопасности труда, эргоном, аналитик рисков, MSc.

 • Лицензированный специалист в области гигиены и и безопасности труда.
 • Работала трудовым инспектором и специалистом по рабочей среде
 • Получила степень магистра технических наук и продолжила обучение на докторантуре ТТУ
 • Учавствовала в международных конференциях
 • Публиковала научные статьи
 • Представляла Эстонию в комитете старших инспекторов ЕС
 • Повышала знания на различных курсах
 • Обладает большим обьемом практических знаний.

Виктория Сухоненко – Специалист по рабочей среде, Эргоном, MSc.

 • Работала специалистом по рабочей среде на крупных предприятиях
 • Получила степень магистра технических наук
 • Повышала знания на различных курсах
 • Обладает большим обьемом практических знаний.

TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALANE KOOLITUS

Sihtgrupp:

 • Ettevõtte juht, juhatuse liige, Töökeskkonnaspetsialist, Töökeskkonna volinik, Töökeskkonnanõukogu liige.

Koolituse hind sisaldab: 

 • loengut, materjale, nõustamist ja kohvipause.

  Koolituse maht: 

 • teie valikul on väljaõppekoolitus kestvusega 24 t. (3 päeva) ja täiendkoolitused kestvusega 2-8 tundi.

Koolituse Teemad:

 1. Töötervishoiu- ja tööohutusalase töö korraldus ettevõttes ja asutuses
 2. Töökeskkonnaalased mõisted.
 3. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused.
 4. Töötaja ja tööandja koostöö, õigused ja kohustused.
 5. Töökeskkonna juhtimise süsteemi loomine (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte ülesanded ja koostöö.
 6. Töötervishoiu ja tööohutuse üldised nõuded. Töökohale ja töövahendile esitatavad nõuded.
 7. Esmaabi korraldus ettevõttes ja asutuses.
 8. Töötajate tervisekontrolli korraldus.
 9. Ohumärguanded.
 10. Töötajate tööohutusalane juhendamine ja väljaõpe. Töökorraldus
 11. Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid.
 12. Töökeskkonna keemilised ohutegurid.
 13. Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid.
 14. Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid.
 15. Psühhosotsiaalsed ohutegurid, töökeskkonna stressifaktorid.
 16. Isikukaitsevahendid.
 17. Töökeskkonna riskianalüüs, tegevuskava. Sisekontrolli korraldus.
 18. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine. Tööst põhjustatud haigestumised.
 19. Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest. Kohtupraktika.
 20. Töötervishoiu ja tööohutuse „Hea tava“ põhimõtted Euroopa Liidus.
 21. Terviseedendamine töötamiskohal

Lektorid:

Laura Arland: tööohutuse insener, riskianalüütik (Msc). Litsentseeritud tööohutusteenuste pakkuja.

 • on töötanud Põhja Tööinspektsioonis tööinspektorina, tootmisettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina, Tallinna Tehnikaülikoolis lektorina.
 • lõpetanud magistratuuri ergonoomika erialal ning jätkas õppimist Tallinna Tehnikaülikooli, Majandusteaduskonnas doktorantuuris.
 • on kirjutanud teadusartiklit ja osalenud rahvusvahelistel konverentsidel
 • esindanud Eesti EuroopaLiidu vanemate tööinspektorite komitees
 • läbinud palju töökeskkonnaalaseid koolitusi ka välismaal.
 • omab laiapõhjalisi teadmisi töötervishoiu ja tööohutuse korraldamisel ettevõtetes.
 • Töökaitse OÜ juhatuse liige.

Viktoria Suhhonenko: töökeskkonnaspetsialist, ergonoom (Msc).

 • on töötanud Ida Tallinna keskhaiglas ja tootmisettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina.
 • lõpetanud magistratuuri ergonoomika erialal.
 • läbinud palju töökeskkonnaalaseid koolitusi
 • omab laiapõhjalisi teadmisi töötervishoiu ja tööohutuse korraldamisel ettevõtetes.

Külalislektorid

 

 

 

 

 

Samuti saab tellida ettevõtte sisene koolitus. Küsi hinnapakkumist!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s