TÖÖKAITSE OÜ LEKTORID JA SPETSIALISTID

on Terviseametis tõestatud pädevusega, kõrgema erialase kõrgharidusega ja pikaajalise kogemusega (tööinspektori, töökeskkonna- ja töötervishoiuspetsialisti, tööohutuse inseneri ja ergonoomi, kvaliteedijuhi, psühholoogi kogemustega) kes OSKAVAD JAGADA OMA TEADMISI, kogemusi ja praktilised näited kuidas viia oma ettevõtte dokumendid korda ja TAGADA töötajatele ohutu töökeskkond ja tööheaolu. Meie koolitajad pidevalt täiendavad ennast, milleks osalevad Eesti Vabariigis toimuvates seminarides ja kursustes, aga ka rahvusvahelistes koolitustes, et tagada Teile KAASAAEGSED TEADMISED Töötervishoiust ja Tööohutusest  ja selle rakendamise võimalusest.

LAURA ARLAND – Tööohutuse insener, Ergonoom (7.tase), Riskianalüütik, Tegutsev töökeskkonnaspetsialist, tööõnnetuste uurija. Töökaitse OÜ koolitaja.
(teaduskraad: Master of Science in Engineering, MSc)

Laura Arland on töötanud Tööinspektsioonis tööinspektorina, erasektoris töökeskkonnaspetsialistina ja riskianalüütikuna, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Mainori Kõrgkoolis, Tartu Kutsehariduskeskuses õppejõuna. Ta on lõpetanud magistrantuuri ergonoomika erialal ning jätkas õppimist Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonnas doktorantuuris. Laura on kirjutanud teadusartikleid, osalenud rahvusvahelistel konverentsidel ja läbinud palju töökeskkonnaalaseid koolitusi ka välismaal. Laura on esindanud Eestit Euroopa Liidu vanemate tööinspektorite komitees. Laura teeb koostööd Eesti Koolitus ja Konverentsikeskusega, Ta pidevalt koolitab üle Eesti töötajaid ja tööandjaid. Riskianalüütiku, koolitaja ja nõustaja on Laura’l kogemust üle 17 aasta.

+372 55588729

VIKTORIA SUHHONENKO – Koolitaja, Tööohutuse insener, Ergonoom (7.tase).
(teaduskraad: Master of Science in Engineering, MSc ja Majandusarvestuse spetsialist (BA))


Viktoria Suhhonenko on töötanud nii avalikus kui ka erasektoris töökeskkonnaspetsialistina, kelle vastutusalaks peale tööohutust on olnud ka keskkonnaohutus, pakendiaudit ja isikuandmete kaitse. Samuti on koostanud mitmeid töökeskkonna riskianalüüse erinevates valdkondades. Ta on lõpetanud kiitusega Eesti Maaülikooli magistriõppe ergonoomika erialal ning lisaks omab rakenduskõrgharidust majandusarvestuses. Viktoria on võtnud osa töökeskkonnaalastel, keskkonnaohutuse ja jäätmekäitluse koolitustel ning ka isikuandmete kursustel.
Töökeskkonnaspetsialisti ja analüütikuna on Viktorial kogemust 8 aastat.

TÖÖKAITSE OÜ registreeritud Mittemeditsiinilise töötervishoiuteenuse osutajana Terviseametis (STV000005) lähtudes TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUSE §19 ja selle alusel kehtestatud Sotsiaalministeri määruse nr 35 sätestatust ja omab pädevuse antud valdkonnas tegutsemiseks TÖÖTERVISHOIUSPETSIALISTINA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s