TÖÖKAITSE OÜ LEKTORID

LAURA ARLAND – Tööohutuse insener, Ergonoom (7.tase), Riskianalüütik,
Töökaitse OÜ peamine töötervishoiu- ja ohutuse koolitaja.
(teaduskraad: Master of Science in Engineering, MSc).
Laura Arland on töötanud Tööinspektsioonis tööinspektorina, erasektoris töökeskkonnaspetsialisti ja riskianalüütikuna, Tallinna Tehnikaülikoolis lektorina. Ta on lõpetanud magistrantuuri ergonoomika erialal ning jätkas õppimist Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonnas doktorantuuris. Laura on kirjutanud teadusartikleid, osalenud rahvusvahelistel konverentsidel ja läbinud palju töökeskkonnaalaseid koolitusi ka välismaal. Laura on esindanud Eestit Euroopa Liidu vanemate tööinspektorite komitees. Lektori, koolitaja ja konsultandina on Laural kogemust üle 15 aasta.


VIKTORIA SUHHONENKO – Koolitaja, Ergonoom (7.tase).
(teaduskraad: Master of Science in Engineering, MSc ja Majandusarvestuse spetsialist (BA))
Viktoria Suhhonenko on töötanud nii avalikus kui ka erasektoris töökeskkonnaspetsialistina, kelle vastutusalaks peale tööohutust on olnud ka keskkonnaohutus, pakendiaudit ja isikuandmete kaitse. Samuti on koostanud mitmeid töökeskkonna riskianalüüse erinevates valdkondades. Ta on lõpetanud kiitusega Eesti Maaülikooli magistriõppe ergonoomika erialal ning lisaks omab rakenduskõrgharidust majandusarvestuses. Viktoria on võtnud osa töökeskkonnaalastel, keskkonnaohutuse ja jäätmekäitluse koolitustel ning ka isikuandmete kursustel.
Töökeskkonnaspetsialisti ja analüütikuna on Viktorial kogemust 8 aastat.EGO KASEORG – Koolitaja.
Ego on endine tööinspektor, kes pika aja jooksul kontrollis Harjumaal peamiselt tootmisettevõtted (kõrgharidus).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s