ETTEVÕTTEST

Tahad:

  • Kaitsta oma ettevõtet majandusliku kahju eest (rahalised nõuded, klientide ja väärtusliku tööjõudu kaotus)
  • Säästa oma väärtuslikku aega keskendudes põhitegevusele
  • Tõsta tootlikkust ja töövõimet
  • Saada kiiret komplekslahendust mõistliku hinnaga

TÖÖKAITSE OÜ on ainulaadne töökeskkonnaalase teenuse osutaja Eestis kes ühendab teadus ja kogemus ja pakub individuaalsed ja kvaliteetsed lahendused enda klientidele kaasates kõrgeima haridustasemega ja pikaajalise töökogemusega spetsialiste

Töökeel: eesti-, vene-, inglise keel.

Firma on asutatud 2014. aastal ja registreeritud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevuse registris mittemeditsiinilise töötervishoiuteenuse pakkujana ning sotsiaalministeeriumi registris töökeskkonnaalase koolitusega tegeleva ettevõttena.

Valdkond, tegevusala Sotsiaalhooldus, Töötervishoiuteenus
Number STV000005
Kehtivuse algus 29.09.2014
Tööhügieeniteenused (Occupational health services) tööandja nõustamine töötingimuste parandamisel, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite mõju vältimisel või vähendamisel, ning töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel ning isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel;
Ergonoomiateenused (Occupational ergonomic services) töökeskkonna füsioloogiliste ja psühholoogiliste ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus ning nende võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele;, tööandja nõustamine töökoha ergonoomilisel kujundamisel ja töö kohandamisel töötajale, arvestades töötaja kehalisi ja vaimseid võimeid ning soolisi ja ealisi iseärasusi;, tööandja nõustamine töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel;
Tööpsühholoogiateenused (Occupational  psychology services)  tööandja psühholoogiline nõustamine, sealhulgas nõustamine tööstressi vähendamiseks;
 
 
Koolitusasutus
 
Nimetus
 
 
Maakond
 
Aadress
12724157 Töökaitse OÜ www.tookaitse.com Harju maakond Võistluse tn, 23-25

MEIE SPETSIALISTID

KVALITEETSE KOOLITUSTE JA TEENUSTE OSUTAMISEKS TÖÖKAITSE OÜ KAASAB SPETSIALISTE kes on oma valdkonna eksperdid tänu pika ajalisele kogemusele ja hariduse tasemele. Kõikidel meie peamistel spetsialistidel on omandatud kõrgeim haridustase ehk tehnikateaduse (Master of Science in Engineering, MSc) ja õigusteaduse (Master of Art in LAW, MA) magistri tase.

KOOSTÖÖPARTNERID

Oleme EPALE, TÖÖELU võrgustiku ja Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE algatud ühisuse liikmed.

Tallinna Tehnikaülikooli ergonoomialabor.

INSIDER SOLUTIONS OÜ