KOOLITUSED

Meie eesmärgiks anda praktilisi teadmisi Töötervishoiu- ja tööohutusalase seadusandluse rakendamisest ettevõttes ning aidata tagada töötajatele ohutuse ja tööheaolu täites Tööinspektsiooni nõuded antud valdkonnas.

ÕPPEKEEL: Eesti, Vene, Inglise

MEIE PEAMISED KOOLITUSED:

  • Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (24 ak.tundi) 

TKV ja TKN 24 õppekava

  • Töötervishoiu- ja tööohutusalane pädevuskoolitus (120 ak.tundi) *

TKS 120_EST õppekava

TKS 120_RUS õppekava

  • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (alates 2 kuni 10 ak.tundi)

Sihtrühm: Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik või töötajate esindaja, töökeskkonnanõukogu liige, ettevõtte juht, ergonoom, personalitöötaja, tootmisjuht, kvaliteedijuht või muu töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

  • Esmaabiandjate väljaõpe (16-tunnine)

ESMAABI 16 õppekava

  • Esmaabiandjate täiendõpe (8-tunnine)

Sihtrühm: Tööandja poolt määratud esmaabiandja.

loe täpsemalt meie koolituste kohta rubriigis  UUDISED või vali  sobiva KOOLITUSKALENDRIS

Väljaõpe aluseks Tervise- ja tööministri 22.11. 2018. a määruse nr 50 «Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täiendkoolituse kord täienduskoolitusasutuses»

ÕPPIMISE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Osaleja registreerub koolitusele läbi kodulehel oleva registreerumisvormi või e-posti teel saadetud sooviavalduse kaudu (tookaitse@gmail.com), milles teatatakse:

  • õppija nimi
  • ettevõtte/asutus  (ehk arve saaja aadress ja nimi)
  • osaleja e-posti aadress