KOOLITUSED

Meie eesmärgiks anda praktilisi teadmisi Töötervishoiu- ja tööohutusalase seadusandluse rakendamisest ettevõttes ning aidata tagada töötajatele ohutuse ja tööheaolu täites Tööinspektsiooni nõuded antud valdkonnas.

ÕPPEKEEL: Eesti, Vene, Inglise

Väljaõpe aluseks Tervise- ja tööministri 22.11. 2018. a määrus nr 50 «Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täiendkoolituse kord täienduskoolitusasutuses».

… tutvu meie lektoritega ja vali  sobiva koolituse KOOLITUSKALENDRIS

MEIE PEAMISED KOOLITUSED:

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (24 ak.tundi) töökeskkonna volinikule, -nõukogu liikmele, töökeskkonnaspetsialistile

Töötervishoiu- ja tööohutusalane pädevuskoolitus töökeskkonnaspetsialistile (136 ak.tundi)                      

Sihtrühm: Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik või töötajate esindaja, töökeskkonnanõukogu liige, ettevõtte juht, ergonoom, personalitöötaja, tootmisjuht, kvaliteedijuht või muu töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

Esmaabiandjate väljaõpe (16-tunnine)

Esmaabiandjate täiendõpe (8-tunnine)

Sihtrühm: Tööandja poolt määratud esmaabiandja.

ÕPPIMISE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Osaleja registreerub koolitusele läbi kodulehel oleva registreerumisvormi (allpool) või e-posti teel saadetud sooviavalduse kaudu (tookaitse@gmail.com), milles teatatakse:

  • õppija nimi
  • ettevõtte/asutus  (ehk arve saaja aadress ja nimi)
  • osaleja e-posti aadress
Meie koolitusklass, mis mahutab 10 inimest. Asukoht: Tõnismägi 2, Tallinn, Kesklinn