Ohutusjuhendite koostamise koolitus

Milleks osaleda?

Kontrollid olemasolevate ohutusjuhendite vastavust nõuetele

Koostad ohutusjuhendid mis vastavad Töötervishoiu-ja tööohutuse seaduse nõuetele § 133

Saad ohutusinseneri tagasisidet sinu ohutusjuhendite kohta

Koolituse eesmärgid: Anda praktilised oskused ohutusjuhendite koostamises ning teadmised töötervishoiu ja tööohutuse korraldamisest, EV seadusandluse nõuetest ja ohutusjuhendite koostamise põhimõtetest.

  • Tutvu õppekavaga Eesti keeles
  • Ознакомься с курсом на русском языке

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s