TÖÖKAITSE OÜ LEKTORID JA SPETSIALISTID

on Terviseametis tõestatud pädevusega, kõrgema erialase kõrgharidusega ja pikaajalise kogemusega (tööinspektori, töökeskkonna- ja töötervishoiuspetsialisti, tööohutuse inseneri ja ergonoomi, kvaliteedijuhi, psühholoogi kogemustega) kes OSKAVAD JAGADA OMA TEADMISI, kogemusi ja praktilised näited kuidas viia oma ettevõtte dokumendid korda ja TAGADA töötajatele ohutu töökeskkond ja tööheaolu. Meie koolitajad pidevalt täiendavad ennast, milleks osalevad Eesti Vabariigis toimuvates seminarides ja kursustes, aga ka rahvusvahelistes koolitustes, et tagada Teile KAASAAEGSED TEADMISED Töötervishoiust ja Tööohutusest  ja selle rakendamise võimalusest.

LAURA ARLAND – Tööohutuse insener, Ergonoom (7.tase), Riskianalüütik, Tegutsev töökeskkonnaspetsialist, tööõnnetuste uurija. Töökaitse OÜ koolitaja.
(teaduskraad: Master of Science in Engineering, MSc)

Laura Arland on töötanud Tööinspektsioonis tööinspektorina, erasektoris töökeskkonnaspetsialistina ja riskianalüütikuna, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Mainori Kõrgkoolis, Tartu Kutsehariduskeskuses õppejõuna. Ta on lõpetanud magistrantuuri ergonoomika erialal ning jätkas õppimist Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonnas doktorantuuris. Laura on kirjutanud teadusartikleid, osalenud rahvusvahelistel konverentsidel ja läbinud palju töökeskkonnaalaseid koolitusi ka välismaal. Laura on esindanud Eestit Euroopa Liidu vanemate tööinspektorite komitees. Laura teeb koostööd Eesti Koolitus ja Konverentsikeskusega, Ta pidevalt koolitab üle Eesti töötajaid ja tööandjaid. Riskianalüütiku, koolitaja ja nõustaja on Laura’l kogemust üle 17 aasta.

+372 55588729

VIKTORIA SUHHONENKO – Koolitaja, Tööohutuse insener, Ergonoom (7.tase).
(teaduskraad: Master of Science in Engineering, MSc ja Majandusarvestuse spetsialist (BA))


Viktoria Suhhonenko on töötanud nii avalikus kui ka erasektoris töökeskkonnaspetsialistina, kelle vastutusalaks peale tööohutust on olnud ka keskkonnaohutus, pakendiaudit ja isikuandmete kaitse. Samuti on koostanud mitmeid töökeskkonna riskianalüüse erinevates valdkondades. Ta on lõpetanud kiitusega Eesti Maaülikooli magistriõppe ergonoomika erialal ning lisaks omab rakenduskõrgharidust majandusarvestuses. Viktoria on võtnud osa töökeskkonnaalastel, keskkonnaohutuse ja jäätmekäitluse koolitustel ning ka isikuandmete kursustel.
Töökeskkonnaspetsialisti ja analüütikuna on Viktorial kogemust 8 aastat.

TÖÖKAITSE OÜ registreeritud Mittemeditsiinilise töötervishoiuteenuse osutajana Terviseametis (STV000005) lähtudes TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUSE §19 ja selle alusel kehtestatud Sotsiaalministeri määruse nr 35 sätestatust ja omab pädevuse antud valdkonnas tegutsemiseks TÖÖTERVISHOIUSPETSIALISTINA.

Ohutusjuhendite koostamise koolitus

Milleks osaleda?

Kontrollid olemasolevate ohutusjuhendite vastavust nõuetele

Koostad ohutusjuhendid mis vastavad Töötervishoiu-ja tööohutuse seaduse nõuetele § 133

Saad ohutusinseneri tagasisidet sinu ohutusjuhendite kohta

Koolituse eesmärgid: Anda praktilised oskused ohutusjuhendite koostamises ning teadmised töötervishoiu ja tööohutuse korraldamisest, EV seadusandluse nõuetest ja ohutusjuhendite koostamise põhimõtetest.

  • Tutvu õppekavaga Eesti keeles
  • Ознакомься с курсом на русском языке

Анализ риска рабочей среды

Составление анализа риска на предприятии

Закон о гигиене и безопасности труда в §134 предусматривает составление и обновление анализа риска рабочей среды, но без должных знаний и владения правовыми актами составить анализ риска рабочей среды самостоятельно сложно.

Посмотри какие типичные ошибки допускают работодатели при самостоятельном составлении

Закажи анализ риска или научись составлять самостоятельно

анализ рискА НЕОБХОДИМ ДЛЯ:

  • контроля здоровья работников
  • выбора средств индивидуальной защиты
  • обозначения опасных мест, а так же расположения других знаков безопасности
  • проведения внутреннего контроля
  • расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний
  • составления инструкций по безопасности труда

Наши лекторы поделятся своим опытом в составлении анализа риска

TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALANE VÄLAÕPPEKOOLITUS TÖÖKESKKONNAVOLINIKELE JA NÕUKOGU LIIKMETELE

VÕTA ÜHENDUST

Soovid tellida või saada hinnapakkumist töökeskkonna riskianalüüsi või  ohutusjuhendite koostamisele, teha töökeskkonna sisekontrolli või uurida tööõnnetust/kutsehaigust, saada konsultatsiooni või uurida töötajate rahuolu ja stressitaset või muud…

siis võta ühendust:

Soovid koolitada enda ettevõtte inimesi aga ei leidnud sobivat teemat koolituste nimekirjas? Vaata meie KOOLITUSKALENDER või küsi pakkumist

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus 2021.aastal

Varajasele registreerijale 20% allahindlust!

REGISTREERUMINE KOOLITUSELE