TÖÖKAITSE OÜ LEKTORID

LAURA ARLAND – Tööohutuse insener, Ergonoom (7.tase), Riskianalüütik,
Töökaitse OÜ peamine töötervishoiu- ja ohutuse koolitaja.
(teaduskraad: Master of Science in Engineering, MSc).
Laura Arland on töötanud Tööinspektsioonis tööinspektorina, erasektoris töökeskkonnaspetsialisti ja riskianalüütikuna, Tallinna Tehnikaülikoolis lektorina. Ta on lõpetanud magistrantuuri ergonoomika erialal ning jätkas õppimist Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonnas doktorantuuris. Laura on kirjutanud teadusartikleid, osalenud rahvusvahelistel konverentsidel ja läbinud palju töökeskkonnaalaseid koolitusi ka välismaal. Laura on esindanud Eestit Euroopa Liidu vanemate tööinspektorite komitees. Lektori, koolitaja ja konsultandina on Laural kogemust üle 15 aasta.


VIKTORIA SUHHONENKO – Koolitaja, Ergonoom (7.tase).
(teaduskraad: Master of Science in Engineering, MSc ja Majandusarvestuse spetsialist (BA))
Viktoria Suhhonenko on töötanud nii avalikus kui ka erasektoris töökeskkonnaspetsialistina, kelle vastutusalaks peale tööohutust on olnud ka keskkonnaohutus, pakendiaudit ja isikuandmete kaitse. Samuti on koostanud mitmeid töökeskkonna riskianalüüse erinevates valdkondades. Ta on lõpetanud kiitusega Eesti Maaülikooli magistriõppe ergonoomika erialal ning lisaks omab rakenduskõrgharidust majandusarvestuses. Viktoria on võtnud osa töökeskkonnaalastel, keskkonnaohutuse ja jäätmekäitluse koolitustel ning ka isikuandmete kursustel.
Töökeskkonnaspetsialisti ja analüütikuna on Viktorial kogemust 8 aastat.EGO KASEORG – Koolitaja.
Ego on endine tööinspektor, kes pika aja jooksul kontrollis Harjumaal peamiselt tootmisettevõtted (kõrgharidus).

TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALANE VÄLAÕPPEKOOLITUS TÖÖKESKKONNAVOLINIKELE JA NÕUKOGU LIIKMETELE

VÕTA ÜHENDUST

Soovid tellida või saada hinnapakkumist töökeskkonna riskianalüüsi või  ohutusjuhendite koostamisele, teha töökeskkonna sisekontrolli või uurida tööõnnetust/kutsehaigust, saada konsultatsiooni või uurida töötajate rahuolu ja stressitaset või muud…

siis võta ühendust:

Soovid koolitada enda ettevõtte inimesi aga ei leidnud sobivat teemat koolituste nimekirjas? Vaata meie KOOLITUSKALENDER või küsi pakkumist